OMMEN – Burgemeester Hans Vroomen van Ommen had de eer vrijdagochtend Swanny Oosterhof, Klaas Schaap, Marinus Hesselink en Gerrit Pasjes een lintje op te spelden.

Swanny Oosterhof is ruim 19 jaar bestuurslid en penningmeester van ouderenbond PCOB. Van 1995 tot 2012 was zij vrijwilliger bij de landelijke werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten waar zij medeverantwoordelijk was voor het organiseren van de vakantiereizen. Ook hield ze een handtekeningactie voor christelijke vrouwen in het buitenland.
Gerrit Pasjes verzorgt al 26 jaar de dieren op de kinderboerderij in Ommen. Vanuit het bestuur richtte hij een netwerk op binnen plaatselijke boeren en leveranciers om de hoeve te steunen. Hij was vier jaar diaken bij de Gereformeerde Kerk en is nu huiscatechist. Ook organiseert hij al 12 jaar lang de Pinkstermeeting.

In Lemele zet Marinus Hesselink zich al decennialang in voor de leefbaarheid van het dorp door het onderhouden van het terrein rond het kerkgebouw, alsmede de begraafplaats en de school. Ook bespeelt hij de tenortrom binnen de christelijke muziekvereniging Kunst voor Arbeid en haalt voor verenigingsgebouw De Schakel het oud papier in Lemele op.

Tot slot Klaas Schaap. Hij bekleedde een bestuursfunctie binnen Alzheimer Nederland, afdeling IJssel-Vecht en was medeverantwoordelijk voor het realiseren van een kenniscentrum Dementie in het ziekenhuis van Hardenberg. Sinds 2016 is hij voorzitter van de mantelzorgadviesraad van de gemeente Ommen.