OVERIJSSEL – De Tweede Kamer ondersteunt de provincie Overijssel en betrokken gemeenten in hun oproep om snel een plan van aanpak te maken voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. De herindeling moet leiden tot hogere vliegroutes van en naar Lelystad Airport, waardoor overlast en milieuschade in Overijssel kan worden verminderd. De Overijsselse overheden hebben vorige week in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om snel met een plan van aanpak te komen. De brief leidde tot moties van onder meer ChristenUnie, D66, CDA en VVD die dinsdag konden rekenen op brede steun in de Kamer.

Daarnaast ondersteunt de Tweede Kamer de oproep uit de regio om kruisend vliegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer startende en landende vliegtuigen elkaar moeten kruisen, zal rond Zwolle lager dan 6000 voet worden gevlogen. In april 2017 hebben de lokale en regionale overheden met staatsecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) afgesproken dat dit slechts bij hoge uitzondering gebeurt. Tijdens de informatiebijeenkomsten in september presenteerde de LVNL (vereniging luchtverkeersleiders) het kruisend verkeer als een reguliere situatie. Dit leidt tot veel meer overlast.  De gemeenten en provincie drongen er in de brief op aan om kruisend verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Dit wordt ondersteud door de Tweede Kamer.
Daarnaast roept de Tweede Kamer staatssecretaris Dijksma op om de hinder te monitoren en in samenspraak met regionale bestuurders, bewoners en ondernemers te werken aan optimalisatie van de vliegroutes.
De gemeenten en de provincie Overijssel blijven zich de komende maanden (besluitvorming verbindingsroutes) en jaren (herindeling luchtruim) gezamenlijk inzetten om de negatieve gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor Overijssel zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Lelystad blijft de gemoederen bezig houden. Deze spotprent is van Leo Kemper uit Haarle.