DALFSEN – De plannen voor zonnepark de Marshoek vlakbij de Vecht kennen nogal wat schaduwkanten. Dat bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis van Dalfsen. Het gebrek aan participatie is het meest opvallend. De omwonenden zijn bepaald niet blij met de manier waarop zonneparkbouwer TPSolar te werk is gegaan en zijn al helemaal niet te spreken over de manier waarop ze zijn geïnformeerd. Ook de locatie, pal aan de boorden van de Vecht, wordt als ongelukkig ervaren.

Twee politieke partijen stemden direct tegen, terwijl de overige fracties het voorstel in beraad nemen. Wat als vreemd werd ervaren was de geste van TPSolar om jaarlijks 2000 euro beschikbaar te stellen aan de buurtvereniging voor een barbecue tijdens het Oude Dalfser Hooifeest. Een van de insprekers gaf aan ze die barbecue liever zelf betalen.

Met het 15 hectare grote zonnepark wil TPSolar stroom opwekken voor circa 5200 huishoudens. Het idee is dat onder de panelen schapen kunnen grazen. De omheining krijgt een landelijke open uitstraling zodat ook klein wild zoals hazen en reeën toegang hebben. Het park moet verder worden omzoomd met bomen en er moeten poelen en broedhopen komen voor ringslangen.
Vanavond is er nog een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Daar zijn verschillende politici bij aanwezig, waaronder Gerrit Jan Veldhuis van de VVD en Jos Ramaker van Gemeentebelangen. Het omstreden zonnepark staat voor maandag 17 juni op de agenda van de gemeenteraad. Dan is het erop of eronder.