OVERIJSSEL – De vliegroutes van en naar Lelystad Airport gaan negatief uitpakken voor het toerisme en recreatiesector in Overijssel, Gelderland, Friesland en Flevoland. Dat blijkt uit onderzoek van Recron, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland.

Recron verwacht een enorm omzet- en banenverlies voor de sector. Maar liefst zeventig procent van de ondervraagde ondernemers gaf aan (zeer) negatieve gevolgen te verwachten van de geluidseffecten van Leleystad Airport. Niet alleen een enorme afname van de omzet, maar ook het verlies van arbeidsplaatsen zal groot zijn. Driekwart van de ondernemers verwacht dat hun omzet zal dalen. Daarvan is 35 procent zeer negatief tot zwaar negatief. De schatting bedraagt minimaal tientallen miljoenen euro’s verlies op jaarbasis. Dit staat in schril contrast met het terugverdienen in dertien jaar tijd van de investering van 90 miljoen in Lelystad Airport. Bijna 60 procent van de ondervraagden verwacht een forse daling van de werkgelegenheid met enkele honderden tot mogelijk duizenden banen!

Recreatieondernemers zien de unieke kwaliteiten van hun recreatie en vakantieproduct in gevaar komen. Rust wordt door de ondervraagden als meest cruciale waarde voor het bedrijf en hun gasten beschouwd, gevolgd door natuur en schone lucht. Deze kernwaarden worden sterk aangetast.
De verantwoordelijke plannenmakers, overheidsbesturen en onderzoekers hebben geen rekening gehouden met en/of onderzoek gedaan naar de effecten van de vliegroutes op Toerisme en Recreatie. Alleen al op de Veluwe gaat het om een sectorbelang van 270 miljoen omzet aan vakanties, 750 miljoen aan directe bestedingen van vrijetijdsactiviteiten en een werkgelegenheid van 21.000 mensen. Met Overijssel erbij komt het neer op totaal 1402 miljoen en 51.700 banen.

Uit de enquête blijkt dat maar liefst 97 procent van de ondernemers aangeeft geen reële inspraak te hebben gehad. 94 Procent zegt onvoldoende tot zeer matig info te hebben ontvangen over Lelystad Airport en de voorgenomen concrete vliegroutes.

“Uit alle hoeken van bezwaarmakers – ondernemers en inwoners – wordt opgeroepen Lelystad Airport uit te stellen totdat de indeling van het Nederlands luchtruim is herzien. Dan kan er direct op veel grotere hoogten gevlogen worden vanaf Lelystad. Herindeling is ook de basis waarop het luchtvaartbesluit is genomen”, aldus Ella Nanninga tijdens de informatieavond in Apeldoorn.

De eigenaar van drie campings onder de Veluwse route ziet de bui al hangen. “Mensen uit het westen komen hier voor de rust en de schone lucht. Die gaan echt niet meer komen als er continu vliegtuigen laag overkomen. Als dit doorgaat is een faillissement onvermijdelijk.“

 

Volgens Volkskrant columnist Bert Wagendorp kent “ons land kent geen krachtiger lobby dan de luchtvaartlobby.”