OVERIJSSEL – Als derde provincie in ons land gaat de provincie Overijssel zich aansluiten bij de statiegeldalliantie. De provincies Limburg en Noord-Brabant gingen Overijssel voor.

De alliantie wil de druk op regeringen vergroten om in België en Nederland het statiegeldsysteem uit te breiden.

Deelnemers willen dat er niet alleen op grote flessen statiegeld wordt geheven, maar ook op kleine flesjes en blikjes. Daarmee wil de alliantie zwerfafval tegengaan en het milieu beschermen.

“Vermindering van zwerfvuil draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving in de provincie. Daarnaast kunnen de ingeleverde flessen worden hergebruikt, of dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dit levert een bijdrage aan de circulaire economie. In een circulaire economie wordt (rest)afval zoveel mogelijk voorkomen. Afval dat toch ontstaat wordt gebruikt als grondstof voor andere producten”, aldus de Overijsselsf gedeputeerde Annemieke Traag voor Milieu, Energie en Europa.

Daarnaast zijn het Waterschap Drents Overijsselse Delta aangesloten, alsmede de gemeenten Dalfsen, Ommen, Zwolle, Kampen,Zwartewaterland, Almelo, Borne, Deventer, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente,Losser, Oldenzaal en Wierden. Inmiddels heeft ook de Twentse gemeente Tubbergen laten weten zich aan te sluiten.

Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over al dan niet uitbreiden van het statiegeld op gebruikte flessen.