De provincie wil ook een beeld krijgen van de invloed van externe factoren op de bedrijfsvoering van melkveehouderijen en de uitdagingen voor een duurzame toekomst. ‘We zien dat veel melkveehouders door een veranderende omgeving voor belangrijke keuzes staan wanneer het gaat om het toekomstbestendig maken van hun bedrijf’, geeft gedeputeerde Hester Maij aan. ‘Denk aan landelijke en Europese regelgeving, klimaatdoelen, maatschappelijke wensen over duurzame en diervriendelijke productie’, licht ze toe. Het onderzoek, dat anoniem word afgenomen, wordt ondersteund door onder andere LTO Noord en CZ Rouveen.