DEN HAAG – De provincie Overijssel is niet uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek dat de vaste Tweede Kamer-commissie Infrastructuur vanmiddag houdt. In dat gesprek kunnen betrokkenen nog eenmaal hun standpunt pitchen, voordat de Kamercommissie verder gaat met de besluitvorming rond vliegveld Lelystad. Het is niet duidelijk waarom Overijssel niet mag meepraten. Dat schrijft RTV Oost.

In het provinciehuis in Zwolle is met verbazing en verbolgenheid gereageerd. Overijssel heeft vervolgens in de afgelopen weken alsnog geprobeerd om op de lijst te komen, zodat gedeputeerde Annemieke Traag ook aan het rondetafelgesprek zou kunnen deelnemen.

Die poging is mislukt, zo zegt een woordvoerder van de Provincie, en als gevolg daarvan zal gedeputeerde Traag tijdens het gesprek morgen plaatsnemen op de publieke tribune. “De hoop is dat ze alsnog haar standpunt kenbaar kan maken maar de kans achten we niet heel groot”, aldus woordvoerder Rob Heetland.

Dat Overijssel ontbreekt op de lijst genodigden, is extra wrang omdat andere betrokken provincies en gemeenten wel zijn uitgenodigd. Zo zullen onder meer een Noord-Hollandse en een Flevolandse gedeputeerde hun standpunten kunnen toelichten. Van de betrokken gemeenten zijn de wethouders van Aalsmeer en Apeldoorn aanwezig.

Wel uitgenodigd is de bewonersdelegatie die onder leiding van de Overijsselaar Alexander ter Kuile eerder al de minister adviseerde bij de aanpassingen aan de M.E.R. voor vliegveld Lelystad. Naast Ter Kuile zullen ook andere bewonersgroepen hun pitch doen.

Andere partijen kunnen vanmiddag tijdens het rondetafelgesprek over de luchtvaart goed verwoorden wat Overijssel voelt, denkt Alexander ter Kuile, voorzitter bewonersadviescomité vliegveld Lelystad. Gedeputeerde Annemieke Traag is niet uitgenodigd voor het gesprek in de Tweede Kamer, tot onvrede van de provincie.

“Er zijn drie blokken: één voor bewoners, één voor overheden en één voor de industrie”, vertelt Ter Kuile, die namens het bewonersadviescomité wèl aanwezig is. “De Tweede kamer heeft waarschijnlijk een keuze moeten maken, en de keus is niet op Overijssel gevallen. Toch vermoed ik dat andere partijen goed kunnen verwoorden wat Overijssel voelt”.

Het gesprek in de Tweede Kamer gaat over de structuur van de luchtvaart in de toekomst. Iedere partij krijgt drie minuten de tijd om te vertellen wat er anders moet. “Wij geven aan de de fouten die gemaakt zijn rondom Lelystad Airport gerepareerd moeten worden”, aldus ter Kuile. “wij vinden dat de omgeving beter geraadpleegd moet worden tijdens deze processen”.