OVERIJSSEL – De provincie Overijssel trekt de komende vier jaar 210 miljoen euro uit om kansen te stimuleren op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, toekomstbestendige steden en een vitaal landelijk gebied. Dat meldt RTV Oost.

Met het geld wil de provincie andere instanties en overheden cofinancieren op het gebied van innovatie, de arbeidsmarkt, de verduurzaming van het landelijk gebied en grensoverschrijdende samenwerking. Ook wil het inzetten op bereikbaarheid, energietransitie en circulaire economie, ook wel bekend als kringloopeconomie.

“Hiermee laten we aan het rijk en de regio zien welke ambitie we hebben om gezamenlijk opgaven aan te pakken voor een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur”, aldus het provinciebestuur.

De perspectiefnota, waarin trends en ontwikkelen in Overijssel en de beoogde aanpak daarvan staan, wordt op 6 juni besproken in de Statencommissie. Op 20 juni buigt Provinciale Staten zich over de nota.