GELDERLAND – Het is actievoerders niet gelukt om Provinciale Staten van Gelderland over te halen zich scherper te verzetten tegen Lelystad Airport. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA beoordelen maximaal drie jaar overlast als acceptabel en steunen daarmee gedeputeerde Josan Meijers. Dat meldt regionaal dagblad De Stentor.

Actievoerders uit Ede, Wageningen, Epe, Oene en Klarenbeek, die woensdag massaal naar het provinciehuis waren gekomen, riepen de Staten op zich scherper uit te spreken en helemaal geen overlast door laagvliegende toestellen te accepteren. Zij willen dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld voor opening van het vliegveld.

Zij verweten de gedeputerde dat die de belangen van de inwoners van Gelderland slecht behartigt in het overleg met het ministerie van Infrastructuur. Meijers wil de opening van Lelystad Lelystad in 2020 accepteren, vooropgesteld dat het laagvliegen in 2023 is afgelopen. Ze zei dat ze wel degelijk aan de kant van de bewoners staat. “Uw zorg is onze zorg.”