DALFSEN – Na de nodige momenten van hangen en wurgen is de gemeentelijke programmabegroting er door. In tegenstelling tot de PvdA, D66 en de VVD stemden de ChristenUnie en de coalitiepartners CDA en Gemeentebelangen donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting in met een eenmalige verhoging van de onroerendezaakbelasting van 5 procent in 2019. Ter compensatie moet er volgend jaar wel ‘ergens’ 100.000 euro worden bezuinigd. De aanloop naar de ontknoping ging gepaard met schorsingen, moties en amendementen, wat tegen het zere been van financieel wethouder Ruud van Leeuwen was. Enigszins geïrriteerd wees hij op de kunstgrasvelden en kulturhus De Spil die met geld uit de algemene reserve zijn betaald. “6 Procent is echt het minimum”, zei hij over de ozb-verhoging die aan het eind van het liedje 1 procent lager uitviel.

Het voorstel van het college van burgmeester en wethouders om de ozb de eerste twee jaar met 6 procent omhoog te schroeven en het daaropvolgende jaar met 3 procent, had maandag al flink wat kwaad bloed gezet. Ambities kosten geld, maar om daar de inwoners mee op te zadelen, dat ging PvdA, D66 en VVD te ver. Ook al omdat enige financiële onderbouwing ontbrak. Verder kijken dan de neus lang en zoeken naar alternatieven was hun credo, maar dat was aan dovemansoren besteed.
In het gros van de verkiezingsprogramma’s van de partijen werd de ozb zo’n beetje heilig verklaard, maar zoals altijd blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger. Dan geldt het recht van de sterkste. Voor de schorsing gaf burgemeester Han Noten als waarschuwing mee dat er echt een besluit moest vallen omdat de gemeente anders onder curatele van de provincie zou komen te staan. Jos Ramaker van Gemeentebelangen, de grootse partij, suggereerde daarop 3 procent verhoging en dat vier jaar lang. Het CDA en de ChristenUnie daarentegen gingen voor 4 procent voor 2019, terwijl de PvdA 0 procent voorstelde “omdat”, zo stelde fractievoorzitter Leander Broere, “tekorten heel goed uit de algemene middelen kunnen worden bekostigd.” Gerrit Jan Veldhuis van de VVD gooide het over een andere boeg. Hij gaf aan alleen in te stemmen met een ozb-verhoging met inflatiecorrectie en anders niet. Ben Schrijver van D66 zat grotendeels op een lijn met de PvdA. Ook hij had een voorkeur voor financiering uit de pot algemene middelen met daarbij de opmerking om in 2020 te kijken of verdere belastingverhoging ook echt nodig is.

Gevoed door de gedachte dat de ozb-kwestie wel eens tot een patstelling zou kunnen leiden trok Gemeentebelangen het voorstel van vier keer 3 procent in en kwam samen met het CDA en de ChristenUnie – die de grens bij 4 procent had getrokken – op de proppen met een eenmalige verhoging van 5 procent voor volgend jaar. Na dat jaar wordt er gekeken of de belasting alsnog omhoog moet. Daarnaast moet er voor mei volgend jaar incidenteel 100.000 euro worden bezuinigd. De komende tijd wordt onderzocht waar dit geld vandaan moet komen.

Omdat het zijn laatste vergadering was als voorzitter van de raad, hield burgemeester Han Noten een korte toespraak waarbij hij de raadsleden onder meer voorhield dat integriteit doodnormaal is en dat het raadswerk er echt toe doet. “U hoort immers wat niet gezegd wordt en daar gaat het om”. Dat gezegd hebbende hing hij Luco Nijkamp van de ChristenUnie de ambtsketen om en overhandigde hem tevens de voorzittershamer. In zijn dankwoord namens de raad sprak Nijkamp de hoop uit dat hij de komende tijd als voorzitter verschoond blijft van ingewikkelde kwesties. “Tijdens donkere dagen als deze kijk ik uit naar lente”, zei hij en bracht de namens de zes fractievoorzitters ingediende motie Notenboom ter stemming. Daarin staat vermeld dat de burgemeester donderdagavond in één van zijn mindere momenten had besloten om moties en amendementen uit te laten printen en dat dit het nodige papier had gekost. Duurzaamheid staat bij deze gemeenteraad hoog in het vaandel en daarom zou het gepast zijn deze maatregel te compenseren. Daarom verzoekt het college in de vijf kernen van de gemeente Dalfsen een notenboom te plaatsen. Waarvan akte.

Han Noten neemt vrijdag 23 november afscheid in kulturhus De Spil in Nieuwleusen. 1 December is zijn laatste werkdag. Maandag 14 januari, tijdens een speciale raadsvergadering, wordt Erica van Lente maandag geïnstalleerd door Commissaris van de Koning Adries Heidema.