VILSTEREN – Er ligt in Den Haag aardig wat geld op de plank dat regionaal kan worden ingezet. De asbestsanering zou daarmee een flinke impuls kunnen krijgen. Misschien zijn er wel andere ideeën. Alle reden om daarover eens van gedachten te wisselen met de Tweede Kamerleden Malik Azmani en Maurits von Martels. Vandaag houdt het tweetal weer spreekuur in De Klomp in Vilsteren.Hoewel de hoeden en jurken van de aanwezige dames een belangrijke rol speelden, ging het tijdens Prinsjesdag natuurlijk vooral om de inhoud. In de Miljoenennota 2019 staat dat het kabinet dit jaar investeert in onderwijs, Defensie, infrastructuur en veiligheid. Zo wil het kabinet het vak van de leraar aantrekkelijker maken, extra wegen en spoor aanleggen, 1100 extra politieagenten opleiden en kan Defensie moderniseren en bijvoorbeeld nieuw materiaal aanschaffen. Zo bouwt het kabinet aan een sterk land van ons allemaal; voor ons nu en in de toekomst.

Allemaal onderwerpen waarover Kamerleden Malik Azmani en Maurits von Martels graag meer uitleg geven. Maar nog liever horen ze de mening van inwoners van het Vechtdal over deze en andere onderwerpen. “We willen de belangen van ons eigen Vechtdal zo goed mogelijk vertegenwoordigen in de Kamer”, benadrukt Azmani.

Als VVD-lijsttrekker voor het Europees Parlement vertrekt Azmani volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid richting Brussel. Ook daar wil hij de spreekbuis blijven voor het Vechtdal. “Onderwerpen die ons hier specifiek aangaan, kan ik daar neerleggen, maar ook grensoverschrijdende onderwerpen als veiligheid, migratie, klimaat en de landbouw. Laatstgenoemde sector wordt vooral geconfronteerd met wetgeving uit Brussel. Ik blijf ook dan graag in gesprek met de mensen uit mijn Vechtdal.”

Maurits von Martels is blij dat zijn collega uit het Vechtdal zich kandidaat heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. “Mooi dat we straks naast Den Haag ook in Brussel en Straatsburg een vertegenwoordiger uit het Vechtdal hebben zitten”, vindt hij. “Ik lees net dat er nog veel Europees geld blijft liggen, dus een mooie uitdaging voor Malik om er mede voor te zorgen dat beschikbare middelen niet op de plank blijven liggen!”

Tijdens het spreekuur wil Von Martels het graag met inwoners uit het Vechtdal hebben over het onderwerp asbestsanering. “Mensen kunnen hun zorgen hierover naar voren brengen”, zegt hij. “Daarnaast vindt binnenkort weer het MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats. Ook voor onze regio is dat van belang. Dus nodigen wij iedereen van harte uit om vandaag tussen 10.00 en 12.00 uur bij ons aan tafel te schuiven in herberg De Klomp in Vilsteren.”