DALFSEN – Het is een echte traditie aan het worden. Jaarlijks brengt het voltallige college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de dorpen om de inwoners bij te praten over allerhande actuele onderwerpen. Dinsdag 21 maart is het dorp Dalfsen aan de beurt. Om 20.15 uur kunnen belangstellenden terecht in ‘De Overkant’ aan het Kerkplein.  De gemeente houdt de informatiebijeenkomst in samenwerking met Plaatselijk Belang dorp Dalfsen die dit jaar overigens tien jaar bestaat.

Onderwerpen die dinsdag op de agenda staan zijn het gemeentelijk onderhoudsplan, We Helpen en Automaatje. Daarnaast is er extra aandacht voor de veelbesproken aanvliegroutes. Alexander ter Kuile, deskundige van de Werkgroep Luchtruim Overijssel, licht de laatste stand van zaken toe met betrekking tot de aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad.

Burgemeester Hans Noten en de wethouders Klaas Agricola, Ruud van Leeuwen en Maurits Von Martels horen graag wat er bij de inwoners leeft. Wie een brandende vraag heeft, kan deze vóór maandag 20 maart sturen naar e.zwiers@dalfsen.nl. Tijdens de bijeenkomst zullen de vragen worden beantwoord. De wijkuitvoerder is ook aanwezig om vragen op het gebied van de openbare ruimte toe te lichten.
De informatiebijeenkomst begint om 20.15 uur en in ‘De Overkant’ aan het Kerkplein 22 in Dalfsen.