Beeld Compensatie stijging zorgpremie werkgevers valt in slechte aarde
(bron: www.hrpraktijk.nl)

 

 

DEN HAAG / OVERIJSSEL – Het kabinet weigert categorisch om de pluimveehouders te compenseren die zijn getroffen door de fipronilcrisis. In de Tweede Kamer deed de SGP een poging om tenminste een onderzoek te laten doen naar een mogelijke tegemoetkoming. Dat is de uitkomst van een debat, donderdag met minister Henk Kamp van Economische Zaken en minister Edith Schippers. Verschillende fracties drongen daarbij aan op financiële hulp voor pluiveebedrijven in nood.

Minister Kamp wees erop dat in andere situaties, bijvoorbeeld na het noodweer vorig jaar in Zuidoost Nederland, ook geen compensatie werd gegeven. Daar was geen sprake van de schuld van de sector, en in de fipronil-affaire volgens hem wel. De pluimveesector heeft volgens Kamp gefaald door zaken te doen met een frauduleuze onderneming en door verboden middelen toe te laten op het bedrijf. “Ik denk dus dat er geen reden is om af te wijken van de lijn die we hebben.” Het zou ‘een ongewenst precedent’ zijn.
Elbert Dijkgraaf (SGP) slaagde er niet in om de bewindsman op andere gedachten te brengen. Ook zijn verzoek in elk geval te onderzoeken welke ruimte de staatssteunregels geven voor vergoeding van gemaakte kosten, werd afgewezen. De SGP denkt aan de kosten voor de vernietiging van eieren, voor het ruien en het ruimen van pluimvee, voor bemonstering en testen en voor afvoer van mest. Het verzoek is neergelegd in een motie die minister Kamp ontraadt.

Dinsdag stemt de Kamer over deze motie. Het verzoek van 50Plus om zo nodig langer dan twaalf maanden uitstel van betaling van belasting te geven, wijst de minister eveneens af. Volgens hem staan de belastingregels dat niet toe. Minister Henk Kamp: “We moeten op dit punt de wet toepassen. En ik denk dat een uitstel van maximaal twaalf maanden ook voldoende is in een situatie als deze.”
Een laatste tegenvaller is dat getroffen pluimveehouders niet in aanmerking komen voor deeltijd-WW voor hun medewerkers. “Dat wordt door ons alleen toegepast onder buitengewone omstandigheden. Deze crisis is veroorzaakt door menselijk handelen. Dat valt niet onder de definitie die wij hanteren bij de deeltijd-WW”, aldus Kamp.

 

(bron: Nieuwe Oogst / Jan van Liere)