OVERIJSSEL – Pluimveehouders kunnen weer opgelucht adem halen: de ophok- en afschermplicht is ingetrokken. Bijna vijf maanden lang moest het pluimvee binnen blijven en dat had gevolgen voor de prijs van vrije uitloop eieren. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken besloot de ophokplicht woensdagmiddag op te heffen nadat duidelijk was geworden dat het gevaar voor verspreiding van de vogelgriep danig was afgenomen. Hij is opgelucht dat het aantal uitbraken beperkt bleef. Wel werden er vijftien bedrijven geruimd  met 727.500 vogels. Preventief werden er nog eens 355.000 kippen vergast.

Bijna een maand geleden werd er nog vogelgriep geconstateerd bij een tiental kippen van een hobbyboer. Het virus wordt verspreid door wilde watervogels. Het is nu ruim een maand geleden dat er een besmette wilde watervogel werd gevonden. Ook in de omliggende landen is het rustig. Op basis van dit alles vinden de deskundigen het veilig om te zeggen dat kippen, eenden, kalkoenen en andere vogels weer naar buiten kunnen.

Voorlopig worden de hygiënemaatregelen wel gehandhaafd. Dit betekent zoveel dat bezoekers zich moeten desinfecteren voordat ze op het erf komen of in de stal.