OVERIJSSEL – Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest zijn blij dat Provinciale Staten van Overijssel het aangevraagde subsidiebedrag volledig heeft toegekend. In de begrotingsbehandeling van woensdag werd besloten dat de nieuwe fusieorganisatie (tussen Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest) vanaf 1 september 2019 jaarlijks 950.000 euro subsidie krijgt. Nu is dat 350.000 euro per jaar. De Provinciale Staten van Gelderland wil eveneens 950.000 euro beschikbaar stellen. Daarover wordt volgende week woensdag een besluit genomen.

 

Directeur Kees Meijer van Het Orkest van het Oosten: “Wij zijn de Provinciale Staten erkentelijk dat zij het belang zien van een goede orkestvoorziening voor beide provincies en ervaren dit als een prettige steun in de rug. Wij realiseren ons dat de subsidie maatschappelijk kapitaal is en zullen deze dan ook doelmatig en verantwoord inzetten.”

Wiebren Buma, directeur Het Gelders Orkest, laat weten: “Indien volgende week ook de Gelderse Staten een positief besluit nemen dan kunnen we volle kracht vooruit met het vorm geven aan de nieuwe organisatie en het ontwikkelen van verrijkende programma’s voor de inwoners van Gelderland en Overijssel.”

Vanaf 1 september volgend zal de nieuwe organisatie omgerekend meer subsidie ontvangen dan het Orkest van het Oosten in de jaren daarvoor. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor het ontwikkelen van (ver)nieuwe(nde) programma’s, het bereiken van publiek dat normaliter geen orkest in de concertzaal bezoekt en het verankeren van symfonische muziek in de maatschappij door bijvoorbeeld projecten op het gebied van educatie, participatie en talentontwikkeling.