De raadscommissie vergadert vandaag om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
 
1. Burgerinitiatief heroverweging nulbeleid coffeeshops
2. Verordening Participatieraad 2017
3. Streefbeelden Omgevingswet
4. 2e Bestuursrapportage 2017
Live meekijken kan via https://ris.dalfsen.nl