Afbeeldingsresultaat voor hoogoverijsselAfbeeldingsresultaat voor Red de VeluweAfbeeldingsresultaat voor LaagvliegroutesNEEhttps://www.centrede.nl/files/centrede.nl/uploads/image/715611/7e685ff1-f3e1-42d8-badf-19a2f6ea7a0d.jpg

DEN HAAG – Namens vier actiegroepen worden vanmiddag op het Haagse Binnenhof een slordige 50.000 handtekeningen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu. Het betreft handtekeningen van mensen uit alle geledingen van de bevolking die tegen de laagvliegplannen van Lelystad Airport zijn. Zij vrezen namelijk het ergste voor hun welzijn en de flora en fauna in Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe en de Weerribben. Maar er zijn ook economische effecten te verwachten, negatieve om precies te zijn. De comités willen dat de Tweede Kamer de regering beweegt om te stoppen met de voorgenomen laagvliegroutes. Bewoners, bedrijven, natuurorganisaties en overheden uit alle hoeken van de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe hebben zich solidair verklaard. Inmiddels zijn de zorgen ook doorgedrongen tot Flevoland zelf. Daar wordt onder andere gevreesd voor het lot van honderdduizenden vogels in de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere.

De vier actiecomités (HoogOverijssel (provincie Overijssel), Red de Veluwe (Noordelijke en Oostelijke Veluwe) en NEE tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede en de Hoge Veluwe) en LaagvliegroutesNEE uit de provincie Friesland), vormen samen een front tegen de laagvliegplannen. Nadat bekend werd dat er op 1.800 meter gevlogen gaat worden over onder meer woongebieden, stroomden de handtekeningen binnen. Uit berekeningen blijkt dat – als de routes niet worden aangepast – circa 750.000 mensen zullen moeten leren leven met de consequenties.

“De voorgestelde, onnodig lage vliegroutes zijn rampzalig voor de inwoners van Overijssel, Gelderland en delen van Drenthe en Friesland. Passagiersvliegtuigen klimmen of dalen normaal gesproken zo efficiënt mogelijk naar ongeveer 10.000 meter hoogte. Maar hier vliegen ze straks over grote afstanden horizontaal, en extreem laag, op ongeveer 900 tot 1.800 meter hoogte”, aldus Leon Adegeest, secretaris van HoogOverijssel.

“Deze voorstellen treffen ook de inwoners van de Randstad”, stelt Kees Baumann van het Gelderse actiecomité Red de Veluwe. Hij is campingeigenaar en ervaart dagelijks hoe Randstedelingen genieten van de rust op zijn idyllisch gelegen camping.  “Miljoenen mensen zoeken jaarlijks het Friese Merengebied, de Overijsselse natuurgebieden en de Veluwse bossen op voor een rustig weekend in een stille omgeving. Vanaf 1 april 2019 kan dat niet meer. Daarna zijn er in Nederland nog maar heel weinig rustige gebieden over.”

De gezamenlijke comités verwachten dat de economische gevolgen voor Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe enorm zullen zijn. Uit eigen inventarisaties blijkt bijvoorbeeld dat de laagvliegroutes recht boven meer dan 250 rustige campings liggen. Om maar te zwijgen van de honderdduizenden woningen onder de routes. Leon Adegeest: “Makelaars in onze streek merken nu al dat huizen onder de laagvliegroutes een vlekje hebben bij potentiële kopers.”

In 2014 legde toenmalig staatssecretaris Mansveld de plannen voor de uitbreiding van het vliegveld ter inzage. Dikke rapporten met daarin onderzoeksverslagen over toekomstige aanvliegroutes, geluidsniveaus en vogelslachtoffers. Zo op het oog een compleet dossier dat recht doet aan de complexiteit van het plannen van een nieuwe luchthaven in een overvol land als het onze.

Nabij Lelystad Airport wordt momenteel hard gewerkt aan het eerste gedeelte van de ontsluitingsroute van de terminal en de bedrijven bij de luchthaven naar de A6. Als alles volgens planning verloopt wordt de eerste fase van deze weg, die de naam Anthony Fokkerweg krijgt toebedeeld, op 8 november officieel geopend. De weg loopt vanaf de Larserweg langs de Meerkoetentocht naar de Talingweg. De tweede fase van het traject staat op de rol voor de periode 2018 – 2020. Dan wordt de Anthony Fokkerweg doorgetrokken tot de A6 zodat de verkeersdruk op afslag 10 en de Larserweg wordt verminderd. Het streven van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad is om voor de opening van het vliegveld een snelle busverbinging te realiseren tussen Lelystad Airport en het NS-station Lelystad Centrum en vice versa.

“Het dossier van Lelystad Airport richtte zich helaas alleen op Flevoland en de directe omgeving. De verbindingsroutes met het hogere luchtruim waren niet bekend op het moment dat de onderzoekers hun werk deden. Pas in juni dit jaar werd duidelijk dat lang laag vliegen buiten het MER-gebied, boven Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe, noodzakelijk is. Maar toen had de MER-Commissie de plannen al goedgekeurd en waren de vergunningen voor Lelystad Airport al afgegeven. De impact van de laagvliegroutes op ons milieu, onze veiligheid en onze economie zijn daardoor niet onderzocht”, aldus Ben Schrijver uit Lemelerveld en één van de oprichters van HoogOverijssel.

De actiecomité’s wijzen de Tweede Kamer erop dat Lelystad Airport met deze laagvliegroutes aankoerst op grote milieuschade. Van zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds komen straks verkeersvliegtuigen over. Het inefficiënte lang laag vliegen leidt tot tien procent extra brandstofverbruik, meer lawaai en extra uitstoot van schadelijke stoffen. Op jaarbasis is dat direct na opening van Lelystad Airport ongeveer 5 miljoen kilo extra kerosineverbruik, goed voor circa 13 kiloton extra CO2 uitstoot.

Rob de Wind van het Friese comité LaagvliegrouteNEE: “De routes komen recht boven 30 van de 60 Natura 2000-gebieden in Noord-, Oost- en Midden-Nederland te liggen. Onze eigen regering ontheiligt met één pennenstreek de helft van onze unieke vogel- en natuurreservaten. Hier zitten de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland bij. De Veluwe, maar ook de Wieden en Weerribben, waar fluisterend riet, het zacht gepruttel van de verplichte fluistermotor en de nachtelijk roepende roerdomp sfeerbepalende geluiden zijn.” Het bevreemdt De Wind dat het Rijk bewoners en boeren van Natura 2000-gebieden aan de strengste milieuregels onderwerpt terwijl de luchtvaartsector carte blanche krijgt om deze gebieden vanuit de lucht te verpesten. Het laagvliegen is risicovol voor vliegtuig, bemanning en passagiers. De lage vliegroutes zijn ingetekend boven talloze vogelpleisterplaatsen. Vogels, zoals ganzen, ooievaars, eenden en steltlopers vliegen tot 3.000 meter hoogte. Volgens ornithologen en piloten is het niet de vraag of er een botsing komt met een formatie ganzen, maar vooral wanneer.

De gezamenlijke comités richten zich vanmiddag ook tot de nieuwe regering. Kees Baumann van Red de Veluwe: “Lelystad Airport gaat hoe dan ook een stempel drukken op het komende kabinet. Óf een positief stempel: ze voorkomt een onvoorstelbaar grote milieu- en klimaatschade en schort de voorgestelde laagvliegroutes op. Óf een negatief stempel: ze gaat door op de ingeslagen weg en negeert daarmee 750.000 inwoners en twee miljoenen recreanten in Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe.”

 

Met dank aan de actiecomités (HoogOverijssel (provincie Overijssel), Red de Veluwe (Noordelijke en Oostelijke Veluwe), NEE tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede en de Hoge Veluwe) en LaagvliegroutesNEE (provincie Friesland).