DALFSEN – Burgemeester Han Noten en wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen en de heer Jansen Holleboom van NTP-Infra B.V. hebben dinsdag een bouwovereenkomst getekend en daarmee een vervolgstap gezet in de realisatie van het project WOC Campus in Nieuwleusen.

Na de bouw van Kulturhus De Spil is, met de inrichting van de openbare ruimte, een volgende fase aangebroken in dit omvangrijke project. In het middengebied van Nieuwleusen komen noord en zuid Nieuwleusen letterlijk samen en ontstaat er een bruisende kern.

Buro Mien Ruys heeft het landschapsontwerp voor de buitenruimte in hoofdlijnen uitgewerkt. NTP neemt nu het stokje over en neemt de verdere uitwerking en de realisatie van het plan op zich. De gemeente Dalfsen heeft ervoor gekozen om dit in een zogenoemd ‘bouwteam’ te doen. Aan dit team nemen naast de gemeente Dalfsen ook NTP, Buro Mien Ruys en de aannemer van De Spil Jansman Bouw B.V. deel. Dit team moet er voor zorgen dat de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd worden, de veiligheid en de bereikbaarheid op en rond de bouwplaats gewaarborgd wordt en de omgeving tijdig en correct geïnformeerd wordt. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de coördinatie van de inhuizing van Kulturhuis De Spil en de sloop van de sporthal De Schakel.

De komende tijd wordt het landschapsontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp zodat er medio juni kan worden begonnen met het realiseren van de eerste fase van de ruimte rondom De Spil. Na de sloop van sporthal De Schakel wordt het parkeerterrein aangelegd. Als alles volgens plan verloopt zijn alle werkzaamheden in maart volgend jaar afgerond.