VECHTDAL – Kitty Vos van De Oase heeft woensdagmiddag voor een periode van twee jaar de sleutel in ontvangst genomen van een leegstaande boerderij aan de Spijkerweg in Stegeren. Zij kreeg de sleutel uit handen van gedeputeerde Monique van Haaf in het kader van het project Buitenkansen. Een publieksstemming en het oordeel van de jury hadden De Oase aangewezen als de ultieme winnaar van de ideeënmarathon VAB-athon, een uniek experiment voor de invulling van Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Gedeputeerde Monique van Haaf: “De Oase maakt goed gebruik van de kwaliteiten die deze plek te bieden heeft, rust en actief contact met het buurtschap. Daarnaast heeft het een realistisch plan, gebruikmakend van het volledige erf en opstallen en is de kans aannemelijk dat De Oase deze onderneming na twee jaar kan blijven voortzetten”.
Het doel van de Oase is het terugdringen van depressie en burn-out die samen een groot maatschappelijk probleem vormen. De Oase richt zich specifiek op naasten van mensen met kanker, een risicogroep voor depressie en burn-out. In een landelijke en huiselijke omgeving gaat De Oase hen logeer- en dagopvang aanbieden met professionele begeleiding.

In het buitengebied neemt de leegstand dramatisch toe. Alleen al in Overijssel is de verwachting dat tot het jaar 2030 maar liefst drieduizend boerderijen leeg komen te staan. Met een VAB-athon, een uniek experiment voor de invulling van Vrijkomende Agrarische Bebouwing, geeft de provincie volop aandacht aan dit probleem. De 24-uurs ideeënmarathon leverde de Provincie Overijssel veel creatieve en kansrijke concepten op.  “Vanuit het probleem van leegstand zijn we op zoek gegaan naar kansen. Hoe we leegstaande boerderijen een tweede leven kunnen geven. En als je zo’n concept dan vervolgens uitwerkt, wat daar allemaal bij komt kijken. Dat traject gaan we nu aan met De Oase.”, aldus gedeputeerde Monique van Haaf.

Gedeputeerde Monique van Haaf (rechts op de foto) overhandigt de sleutel van de boerderij aan winnares Kitty Vos in het midden (foto: Provincie Overijssel)