BINNENLAND – In antwoord op 97 Kamervragen vertelde minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag dat alle fouten uit de milieu effectrapportage (mer) zijn gehaald. Uit de herziene mer blijkt dat nergens wettelijke normen worden overschreden. Volgende week woensdag komt de Commissie voor de mer met haar oordeel over de rapportage. Daarnaast wil zij dat er een boeteregeling komt als luchtvaartmaatschappijen zich straks niet houden aan de voorgeschreven vliegroutes van Lelystad Airport.

De Kamer wilde weten hoe streng de regels zijn waaraan piloten zich moeten houden en hoe hierop wordt gehandhaafd. De minister denkt aan een beleidsregel zoals voor Schiphol. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan boetes opleggen als te veel van de voorgeschreven vliegroute wordt afgeweken. Volgens de minister zijn piloten verplicht om de routes nauwkeurig te vliegen, maar is een afwijking van 1,8 kilometer aan weerszijden van de hoofdroute toegestaan boven Flevoland en bij de vertrekroutes over het Oude Land. Dat kan veranderen als de verkeersleiding dat vraagt.

Rond Schiphol weken vorig jaar piloten bijna 7300 keer van hun route af, maar in de meeste gevallen bestond hiervoor een ‘legitieme’ reden. De Inspectie gaf dertien luchtvaartmaatschappijen een waarschuwing. Onlangs was er kritiek dat de ILT niet hard genoeg optreedt, omdat die wacht op een nieuwe wet. De minister kondigde aan dit najaar met een nieuwe wet te komen.

De minister bevestigt aan de Kamer dat er op Lelystad maximaal 45.000 vliegbewegingen, oftewel starts en landingen, worden toegestaan. Dit legt zij vast in het Luchthavenbesluit. Dat geldt nog niet voor de eerste fase tot 10.000 vliegbewegingen. Hiervoor worden afspraken gemaakt. Op vragen hoe er wordt gehandhaafd, antwoordt de minister dat de Inspectie verplicht is bij overschrijding van het aantal bewegingen een ‘maatregel’ of boete aan de luchthaven op te leggen. Zo’n maatregel zou bijvoorbeeld het beperken van het aantal vluchten kunnen zijn.

Het is volgens de minister ‘niet mogelijk’ dat Lelystad Airport groot vrachtverkeer gaat verwerken. Verschillende fracties en actiegroepen hebben de angst dat dit vrachtverkeer wel mogelijk wordt. Zij wijzen daarbij naar het feit dat in het Luchthavenbesluit van 2015 geen beperking aan het type vliegtuig zijn opgenomen, zodat in theorie ook grotere toestellen als de Boeing 787 of Airbus A330 kunnen komen. Volgens de minister is groot vrachtverkeer echter niet mogelijk doordat de luchthaven er niet op is berekend.