OVERIJSSEL – Het heeft even geduurd, maar Overijssel heeft een nieuw provinciaal bestuur. Daar ging maanden aan onderhandelen aan vooraf. Het CDA, de VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP bepalen de komende jaren wat er op provinciaal politiek niveau gaat gebeuren.

Het akkoord wordt volgende week dinsdagmiddag in het Stadslab in Almelo gepresenteerd. Er komen zes gedeputeerden, waarvan twee van het CDA: Eddy van Hijum en Roy de Witte. Hester Maij neemt na vier jaar afscheid, evenals Annemieke Traag van D66. De andere gedeputeerden worden Monique van Haaf (VVD). Tijs de Bree van de PvdA, Bert Boerman van de ChristenUnie en Gert Harm ten Bolscher van de SGP. Wie welke portefeuille krijgt is nog niet bekend, maar vanwege de dossierkennis lijkt het alleszins logisch dat de oud-gedeputeerden hun taken – of een deel daarvan – behouden. Monique van Haaf behoudt naar alle waarschijnlijkheid ruimtelijke ontwikkeling. Economie en financiën blijven bij Eddy van Hijum, terwijl Bert Boerman zich de komende vier jaar kan blijven bezighouden met het vraagstuk mobiliteit.

Bart Krol, voormalig gedeputeerde in Utrecht, leidde de coalitieonderhandelingen en dat ging niet zonder slag of stoot. Het eerste coalitievoorstel, met daarin Forum voor Democratie, werd door de PvdA van tafel geveegd. De socialisten  trokken zich op dringend advies van de achterban terug en schoven later weer aan bij de onderhandelingstafel.