DALFSEN – Omdat loofbomen minder water verdampen dan naaldbomen, worden vierentwintig Overijsselse naaldbossen in particulier eigendom omgeturnd tot loofbossen. Het doel is de toekomstige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland veilig te stellen.

Bij dertien particuliere boseigenaren zijn inmiddels zo’n 30.000 loofbomen aangeplant op 12 hectare grond. Na de zomer moeten de overige 12 hectaren van elf particulieren eigenaren eraan geloven. Een loofbos verdampt jaarlijks 180 tot 200 millimeter minder water dan een naaldbos wat de bodemkwaliteit ten goede komt. In totaal wordt 40 hectare naaldbos omgevormd, goed voor 76.000 m3 meer grondwater. Wie daar geen beeld bij heeft. Dit staat gelijk aan dertig Olympische zwembaden.

Het betreft een proefproject van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, de Bosgroep Noordoost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit.