(Vechtdal FM) – De provincie Overijssel en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen doen samen onderzoek naar slimme oplossingen voor hoogwaterbescherming van de Vecht. Het onderzoek is gericht op lagere kosten voor dijkversterking en duurzame oplossingen in het Vechtdal.

Het Rijk en de Nederlandse waterschappen werken nauw samen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Rijk is enthousiast over het onderzoek dat wordt uitgevoerd rondom de Vecht en stelt daarom 1,1 miljoen beschikbaar voor het onderzoek. Dat moet in augustus 2018 zijn afgerond.

Dit project wordt gezien als een voorbeeld voor rivieren in de rest van Nederland. Als ze in het Vechtdal slimmer, efficiënter en goedkoper de dijken kunnen versterken, dan kan dat ook in de rest van Nederland. In de planning staat dat er 65 km Vechtdijken worden versterkt. Een van de vraagstukken waar het project zich onder andere op richt is ‘Wat is een alternatief voor de dure gezamenlijke grootschalige wateropvang ?’