Wie wordt de nieuwe Commissaris van de Koning van Overijssel? Naar welk type persoon moeten we volgens u op zoek?

Geef per stelling uw voorkeur aan, als u geen voorkeur heeft kunt u de middenpositie selecteren.

Wat doet een Commissaris van de Koning?

De Commissaris van de Koning wordt benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad) en heeft verschillende Rijks- en provinciale taken en bevoegdheden. De Commissaris vertegenwoordigt het Rijk, maar vooral de provincie en is het boegbeeld van Overijssel. Hij of zij is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. De Commissaris heeft bijzondere bevoegdheden bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en vervult een coördinerende rol bij de bestrijding van rampen. Daarnaast zijn er tal van representatieve taken, zoals het begeleiden van de leden van het koninklijk huis bij officiële gelegenheden in de provincie Overijssel. Tot slot speelt de Commissaris een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters van gemeenten in Overijssel, heeft een adviserende rol over Koninklijke onderscheidingen en bemiddelt/adviseert bij bijvoorbeeld verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente.

Bezoek voor meer informatie de website van de provincie Overijssel

Meedoen kan via https://necker.datacoll.nl/xlhctmywpw?l=nl&urlvar01=TMG