DALFSEN – Het is Maurits Von Martels gelukt! Hij zwaait af als wethouder van de gemeente Dalfsen en vertrekt naar de Tweede Kamer. Naar verluidt wordt hij donderdag in Den Haag geïnstalleerd en daarmee komt het boerenverstand terug in de politiek.

Na telling van het aantal voorkeurstemmen werd vrijdagochtend duidelijk dat de CDA-politicus ruimschoots boven de kiesdrempel zit. Hij is ontzettend blij dat het is gelukt.

Maurits Von Martels: “Vooral voor al die duizenden mensen die op mij hebben gestemd. Kennelijk heb ik de juiste snaar geraakt. Momenteel word ik geleefd en moet er heel veel worden geregeld. Het melkveebedrijf moet wel kunnen blijven draaien. Maandag ga ik met Robert Bloo (zijn partner in de V.O.F.) in gesprek om te kijken hoe we dat moeten gaan invullen.”

Tijdens zijn campagne maakte de Dalfser wethouder en melkveehouder veelvuldig gebruik van social media. Via Facebook bereikte hij ruim 300.000 mensen en sommige filmpjes werden meer dan 140.000 keer bekeken. Daarnaast ging hij actief de boer om fysiek contact te maken met de inwoners van het Vechtdal, weer of geen weer. De campagne was een periode van lange dagen en zeer korte nachten waarbij hij onvermoeibaar pleitte voor nuchter boerenverstand in de Tweede Kamer. Hij schreef bijvoorbeeld een open brief aan Mark Rutte waarin hij hem met klem adviseert te stoppen met de zwabberpolitiek en met onnodige en kostprijsverhogende regelgeving.

In een interview met Vechtdal FM zei hij: “Politici moeten geen betuttelende maatregelen nemen en zeker niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten. Het is de hoogste tijd voor een helder en consistent beleid waarvan iedereen de logica snapt.”

Maurits Von Martels is er een voorstander van dat de agrarische sector weer een eigen Ministerie van Landbouw en Voedselzekerheid krijgt. De sector levert jaarlijks een exportwaarde van bijna 100 miljard, biedt 10 procent van de beroepsbevolking direct of indirect een baan en staat wereldwijd hoog aangeschreven vanwege haar innovaties. Hij pleit voor een veel duidelijker en stabieler beleid voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Akkerbouwers, tuinders en veehouders zijn de laatste jaren overgeleverd aan de hersenspinsels van de Haagse politiek die zich ook nog eens bemoeit met de bedrijfsvoering.

“Nu eerst maar eens wat zaken goed op een rij zetten en dan naar Den Haag. Het zijn boeiende dagen”, aldus een enthousiaste Maurits Von Martels die 21.510 mensen wist te bewegen hun stem op hem uit te brengen.