DEN HAAG/OVERIJSSEL – Maurits Von Martels wordt namens de CDA Tweede Kamerfractie landbouwwoordvoerder naast Jaco Geurts, die erg blij is met de ondersteuning. Ze gaan de taken verdelen. Geurts blijft verantwoordelijk voor landbouw, visserij, natuur, plattelandsbeleid en krimp. Dat geldt ook voor de onderwerpen over water en milieu die raakvlakken hebben met de landbouw.

Maurits Von Martels buigt zich over de onderwerpen glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven, gastvrijheidseconomie en toerisme. Voor Infrastructuur en Milieu gaat hij zich bezighouden met spoor, milieu (dan geen landbouwonderwerpen), externe veiligheid en biobrandstoffen. Naast deze onderdelen krijgt hij ook sport in zijn portefeuille.

Dion Graus van de PVV is landbouwwoordvoerder af. Hij wordt opgevolgd door Barry Madelaar. Helma Lodders blijft namens de VVD verantwoordelijk voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit en het pensioenstelsel.

Elbert Dijkgraaf blijft voor de SGP het woord doen. Esther Ouwehand doet hetzelfde voor de Partij voor de Dieren en Rik Grashoff blijft de landbouwwoordvoerder namens GroenLinks. Bij D66 is er nog geen officiële landbouwwoordvoerder genoemd, maar Tjeerd de Groot schuift wel aan bij de vergaderingen. De mogelijkheid bestaat dat D66 kiest voor meerdere woerdvoerders.

Frank Futselaar uit Zwolle neemt het woord over de landbouw namens de SP.