OMMEN – Tijdens zijn afscheidsreceptie in de brandweerkazerne is Martien van der Veen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Woensdag spelde burgemeester Hans Vroomen hem de versierselen op die bij deze koninklijke onderscheiding horen.

Van der Veen ontving de onderscheiding vanwege zijn inzet als vrijwillige brandweerman bij de brandweerpost in Ommen. Hij begon daar in 1988. Tijdens zijn carrière was hij hoofdbrandweerwacht, chauffeur en voertuigbediener.

Sinds april vorig jaar is hij niet meer werkzaam bij de Veiligheidsregio IJsselland.