Vincent Oosterveen ziet de toekomst voor de Libertarische Partij zonnig in (foto: Wim Schrijver, DalfsenNet)

 

DALFSEN – Vincent Oosterveen heeft zich opgeworpen als lijsttrekker van de Libertarische Partij Dalfsen en wil de luis worden in de pels van de Dalfser politiek. Hij wil op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voordat het zover is moeten minstens twintig Dalfsenaren een ondersteuningsverklaring ondertekenen in het gemeentehuis. Lijsttrekker in spé Vincent Oosterveen ziet het zonnig in. Hij verwacht voldoende support. “Ik heb al meer dan twintig namen opgeschreven.”

 

Recentelijk was Oosterveen nog in beeld omdat hij via een burgerinitiatief een pleidooi hield voor het introduceren van een coffeeshop in het dorp Dalfsen. Hij ving bot bij de gemeenteraad. De Dalfsenaar laat het er niet bij zitten, want het punt staat hoog genoteerd op de actielijst van de Libertarische Partij. Oosterveen is van mening dat de gemeente cannabis moet legaliseren zodat lokale criminaliteit en overlast rond drugshandel en wietteelt beheersbaar blijven. De partij geeft aan het dorp Dalfsen leuker te willen maken voor de jeugd. Bijvoorbeeld met een filmhuis/bioscoop of een grandcafé. Een ander punt is huisvesting voor jongeren. Dalfsenaren gaan voor statushouders meldt de partij.

 

Buiten Oosterhuis telt de Libertarische Partij drie kandidaten. Dit zijn Anouk Zonjee, Sander van Marle en Rolf Knuver. De politieke partij staat voor vrijheid, minder overheid, minimale belastingen en regeldruk en het afschaffen van van het basistarief voor de afvalstoffenheffing (135 euro), ozb, rioolheffing en hondenbelasting. Er is nog geen verkiezingesprogramma.

 

Hoe de zittende lokale partijen tegen de komst van de Libertarische partij aankijken is niet bekend.

De landelijke Libertarische Partij werd opgericht in 1993 en kreeg in 2014 als bij toverslag vijf Kamerleden, allen afkomstig van de PVV-fractie. Momenteel maakt de partij geen deel meer uit van de Tweede Kamer. In 2014 deed de partij in negen gemeenten in ons land mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In onze provincie was Almelo de enige gemeente.