BINNENLAND – Het was een lang, maar interessant debat dinsdagavond in Den Haag. Dossier Lelystad Airport kwam ruimschoots aan de orde in het luchtvaartdebat dat verder onder meer over de situatie rond Air France-KLM ging. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil het aantal vliegbewegingen op het Flevolandse vliegveld voorlopig beperken tot 10.000 per jaar. Dat meldt RTV Oost.

Er eerden toezeggingen gedaan en moties aangenomen die positief uitpakken voor Overijssel. Tegelijk is er nog veel onduidelijkheid over de gevolgen voor Stadshagen Zwolle, het Vechtdal en Wezep.

Minister Van Nieuwenhuizen zegde toe dat ze haar best doet om het voorlopig bij 10.000 vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport te houden, maar de Tweede Kamer moest daar wel op aangedringen.

Er is nog steeds veel onduidelijk over de consequenties van het ‘vakantievliegveld’ in de polder. Oorzaak is het overvolle luchtruim dat nodig aan herindeling toe is.

“Voor mij is nog niet duidelijk wat het betekent als de minister toezegt dat er tot de herindeling niet meer dan 10.000 vluchten per jaar gaan”, aldus Eppo Bruins (ChristenUnie) na afloop van het debat. “Want die herindeling is een heel proces, stapje voor stapje. Wanneer is dat dan afgerond? ”

Opvallend was het standpunt van D66. Jan Paternotte van die partij stelde dat Lelystad Airport haar bestaansrecht eerst maar moet bewijzen. “De Europese Commissie moet eerst haar goedkeuring geven aan het gedwongen verhuizen van vliegmaatschappijen van Schiphol naar Lelystad. Dat traject duurt minstens een half jaar. Als het niet mag, dan moeten wij het ook niet doen.”

Paternotte bracht een vliegveld in zee terug in het debat. “Want we willen alle opties op tafel houden.” D66 wil een quickscan laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het plan dat jaren terug ook al ter discussie stond. Een vliegveld op een opgespoten eiland voor de Noord-Hollandse kust zou ook de problemen rond Schiphol oplossen.

Steeds meer partijen noemden de herindeling van het luchtruim als voorwaarde voor de opening van het vliegveld in Flevoland. Suzanne Kröger (GroenLinks) vroeg zich af of die 10.000 vluchten vanaf Lelystad zo belangrijk zijn om zodoende ruimte te geven aan nog meer vluchten vanaf Schiphol.  Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) wil veiligheid voorop stellen en noemde andere vervoersmiddelen als optie. CDA en GroenLinks steunen zijn voorstel voor een Bereikbaarheidsnota. “Want wat is er nodig om die mensen naar London of Parijs te vervoeren? Zou dat ook een trein kunnen zijn”, stelde Lammert van Raan (PvdD).

Het luchtvaartdebat begon ‘s middags om vier uur. Toen zaten er veeI mensen op de publieke tribune, waaronder gedeputeerde Annemieke Traag van Overijssel. Naarmate het debat duurde en duurde nam het aantal mensen op de tribune flink af. De volhouders bleven tot het laatst zitten.

Ook RTV Flevoland was bij het debat aanwezig. Zie hieronder.

Tweede Kamer verdeeld; toekomst Airport niet in gevaar

lelystad 10 uur geleden

Het probleem van de lange laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport kan na 2023 met de herindeling van het luchtruim worden opgelost. Dat heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) toegezegd aan minister Cora van Nieuwenhuizen, zo zei zij dinsdagavond tegen de Tweede Kamer in een debat over Lelystad en Schiphol. De toekomst van Lelystad kwam daarin niet in gevaar.

De minister wilde zo de Kamer geruststellen dat de overlast door de lage routes (1800 meter hoogte) maar tijdelijk is. Van Nieuwenhuizen herhaalde daarmee haar uitspraak van februari dat hogere vliegroutes na de herindeling een ‘harde voorwaarde’ zijn om Lelystad Airport in 2020 te kunnen openen.

De minister kondigde ook aan dat zij binnenkort met gemeenten in gesprek gaat over hoe en waar het vliegtuiggeluid straks wordt gemeten. Op het ‘oude land’ komen extra meetpunten. In principe moet de luchthaven voor die kosten opdraaien, tenzij gemeenten zelf aanvullende wensen hebben, aldus de minister.

Maximaal 10.000 vliegbewegingen
Op aandringen van ChristenUnie en D66 wil de minister vastleggen dat er tot de herindeling van het luchtruim op Lelystad niet meer dan 10.000 vliegbewegingen mogelijk zijn. De fracties en ook GroenLinks zijn bang voor meer vluchten. De minister vond het opnemen van het maximum in het Luchthavenbesluit overbodig, want totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld, zijn meer dan 10.000 bewegingen niet mogelijk.

Binnen de regeringscoalitie staan VVD en CDA achter de opening van Lelystad. ChristenUnie en D66 nemen pas een definitief standpunt in als de uitkomst van nog lopende onderzoeken bekend zijn. Daaronder is een onderzoek naar hoe Schiphol luchtvaartmaatschappijen kan dwingen om vluchten naar Lelystad te verplaatsen. De minister zal de regeling voor de zomer aan de Europese Commissie voorleggen. Die heeft zes maanden de tijd om erover te oordelen.

Kritiek uit linkse hoek
GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus waren zeer kritisch over Lelystad Airport. Zij willen een stop op de groei van de luchtvaart in Nederland vanwege de effecten voor mens en milieu. De partijen missen in de milieurapporten voor Lelystad de effecten van ultrafijnstof en roepen de minister in een motie op hier meer onderzoek naar te doen.

De VVD wil juist dat Schiphol al voor 2020 meer vluchten moet kunnen verwerken om het uitstel van Lelystad te compenseren. VVD en de andere regeringspartijen verschillen van mening over wat hierover in het regeerakkoord en in het Aldersakkoord van 2018 is afgesproken. PVV vindt dat Schiphol moet kunnen groeien tot 600.000 vliegbewegingen, 100.000 meer dan nu is toegestaan.

Routes over het water
De ChristenUnie vroeg de minister nog of vliegverkeer van Lelystad richting het zuiden niet via het IJsselmeer en de Noordzee kan worden geleid, om zodoende de Veluwe te ontzien. Volgens Van Nieuwenhuizen hebben LVNL en Defensie eerder al aangegeven dat deze langere route praktisch op bezwaren stuit. CU en D66 dienden een motie in, die de minister oproept de overlast bij Wezep, Zwolle en het Vechtdal zoveel mogelijk te beperken.