DEN HAAG – De Tweede Kamer debatteert sinds vanmiddag vier uur over de situatie rondom Schiphol en Lelystad Airport. Het debat wordt gevoerd op verzoek van Suzanne Kröger van GroenLinks en Dion Graus van de Partij voor de Vrijheid. Dat meldt RTV Oost.

Volgens Jan Paternotte, kamerlid van D66, gaat het debat voor een groot deel over de situatie rondom Air France-KLM, maar wordt er ook gesproken over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. “Ik verwacht dat een kwart van het debat over Lelystad Airport gaat.”.

De nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) speelt een centrale rol in het debat over de situatie rondom Lelystad Airport. Actiegroep HoogOverijssel ontdekte dat er een aantal gegevens verkeerd waren ingevoerd in het originele rapport. Het gaat om fouten in de stuwkracht en de vlieghoogte van naderende vliegtuigen.

Hoewel veel fouten inmiddels zijn hersteld, zijn er bij Eppo Bruins, Kamerlid van de ChristenUnie, nog zorgen over de situatie boven Zwolle en het Vechtdal. Als één van de tien sprekers wil hij het vanmiddag hebben over een van de ‘knelpunten’ in de MER: geluidshinder boven onder meer Zwolle en het Vechtdal.

De wijzigingen in de nieuwe MER over Lelystad Airport bleken namelijk nadelig uit te pakken voor Zwolle. De provinciehoofdstad gaat er fors op achteruit als het gaat om te verwachten geluidsoverlast van vliegtuigen van en naar Lelystad.

Daarnaast zijn er zorgen over de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen en de gevaren die dit met zich meebrengt voor de gezondheid. Bruins erkent het potentiële gevaar van ultrafijnstof, maar zal dit niet uitgebreid bespreken vanmiddag. “We weten op dit moment niet of de uitstoot van ultrafijnstof op de vliegroutes naar Lelystad gevaarlijk is.”.

Volgens Bruins duurt het jaren om onderzoek te doen naar de uitstoot van ultrafijnstof op de routes naar Lelystad en jaren om de resultaten te verwerken in nieuwe wetten. “Op dit moment is alles binnen de wet, maar extra onderzoek is altijd goed”, aldus Bruins.

Ook staat de mogelijke belangenverstrengeling van één van de deskundigen die betrokken was bij het milieurapport op de agenda. De deskundige moest de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport herstellen maar trad terug toen bleek dat hij getrouwd is met de directeur van de commissie-mer. Die commissie moest het gerepareerde rapport beoordelen.

De provincie Overijssel en betrokken gemeenten hebben gisteren al laten weten dat er ‘extra inspanningen’ nodig zijn om de grote zorgen in de regio weg te nemen het vertrouwen te herstellen.