DALFSEN – Het Taalpunt Dalfsen heeft er tien nieuwe vrijwilligers bij die als taalcoach aan de slag kunnen. Vorige week kregen zij hun certificaat nadat ze een training van vier dagdelen hadden gevolgd.

De taalcoaches begeleiden laaggeletterden en nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal, rekenvaardigheden en/of digitale vaardigheden.

 

Mensen die bezig zijn met de inburgeringscursus ervaren het als prettig om één keer per week extra hun spreekvaardigheden te oefenen met de taalcoach. De groep met laaggeletterden krijgen bijvoorbeeld hulp bij het invullen van een werkbriefje, het maken van een boodschappenlijstje of het lezen en leren begrijpen van een krantenartikel.