DALFSEN – Geen lozingen, maar lekkages. Kaasfabriek Bel Leerdammer aan de Rondweg in Dalfsen heeft vorig jaar niet opzettelijk melk en schoonmaakmiddel op het gemeentelijk riool geloosd, maar had te maken met lekkages in de afvoerleiding die niet werden gedetecteerd door de meetapparatuur. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er opzet in het spel was, stelde de gemeente Dalfsen het bedrijf een dwangsom in het vooruitzicht.

Inmiddels heeft Bel geïnvesteerd in aanvullende meetapparatuur van de afvalwaterstroom zodat eventuele lekkage vroegtijdig wordt ontdekt. Daarnaast komen er twee afvalwater-calamiteitentanks. Op die manier kan afvalwater bij eventuele calamiteiten in huis worden gehouden. De vergunning voor het installeren van deze tanks is verleend. De tanks zijn besteld en worden begin mei geleverd en geplaatst.

Wethouder André Schuurman: “We zijn tevreden met de bevindingen van de Omgevingsdienst, ondanks dat op dit moment nog niet alle risico’s zijn opgelost. Royal Bel Leerdammer heeft de nodige acties ondernomen om ook de laatste risico’s aan te pakken en doet dit ook binnen afzienbare termijn. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt om overtredingen te voorkomen in de periode tot aan mei van dit jaar. Daarom is besloten om nu geen definitieve last onder dwangsom op te leggen.”

Hij voegt toe dat de gemeente blijft toezien op de juiste naleving van de genomen en overeengekomen maatregelen.