DALFSEN – Hoewel de jeugd de jongeren ontmoetingsplek (JOP) hardnekkig links laat liggen, wil het college van burgemeester en wethouders de plek nog een jaar de tijd gunnen op de locatie bij het station. Lees hier het artikel van Arjan Bosch van De Stentor.

Overigens werden tijdens het Kerstweekend vernielingen aangericht bij de JOP. Een lantaarnpaal moest het ontgelden. Deze werd met bekabeling en al uit de grond getrokken.