BINNENLAND / OVERIJSSEL – De zienswijze, onderdeel van de inspraakrondes, inzake de opening van Lelystad Airport in april 2020, gaat vandaag in. Tot 21 februari kan iedereen reageren op twee onderdelen van de procedure, namelijk het ontwerpbesluit tot wijzing van het Luchthavenbesluit Lelystad en de nieuwste versie van de milieueffectrapportage (MER). De stukken hebben onder meer betrekking op het aantal vluchten, het geluid en vluchten in de late avond. Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel, hoopt dat veel inwoners van Overijssel gebruik maken van hun recht om hun mening kenbaar te maken.

Door hier te klikken wordt u wegwijs gemaakt bij het indienen van uw zienswijze?

In de Nieuwe Buitensociëtei in Zwolle houdt het directie participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandag 11 februari van 18.00 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst. Opgave is noodzakelijk en gaat op basis van volgorde van aanmelding. Er is ruimte voor maximaal 300 mensen. Aanmelden kan hier (let op: de link opent in een nieuw venster).