DALFSEN – Omdat zuivelfabriek Royal Bel Leerdammer aan de Rondweg de afgelopen jaren meerdere malen illegaal bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering heeft geloosd, hangt de zuivelproducent een dwangsom van de gemeente boven het hoofd. Dat meldt Arjan Bosch in regionaal dagblad De Stentor.

Zonder dat het water eerst via behandelingsinstallaties en andere meetvoorzieningen ging, werd het afgevoerd. Daarnaast loosde Royal Bel Leerdammer zonder vergunning het oplosmiddel natronloog, melk en wei en als klap op de vuurpijl zijn ‘ongewone voorvallen’ in de fabriek verzwegen. Voor de gemeente Dalfsen voldoende redenen om een dwangsom te overwegen. De directie van de kaasfabriek moet binnen twee weken reageren, anders worden boetes van tienduizenden euro’s per vergrijp geriskeerd.

Ook bij het waterschap ligt Bel Leerdammer onder een vergrootglas. Daar hebben ze het helemaal gehad met de misstanden die het milieu schade toebrengen en de rioolwaterzuiveringsinstallatie overwerk bezorgen.