Kees Hofstee op ‘schiereiland’ De Koeksebelt (foto: Johan Bokma Fotografie)

 

 

OMMEN – Kandidaat-Statenlid Kees Hofstee (VVD) wist niet wat hij zag toen hij vrijdagochtend op campagnetour langs camping De Koeksebelt bij Ommen reed. De houten bruggetjes werden bijkans opgetild en meegesleurd door het wassende water van de Vecht. Gevoed door regen en wind zwelt de rivier gestaag. Omdat het tot zondagochtend blijft regenen verwacht het Waterschap Drents Overijsselse Delta dat het peil zo’n 25 centimeter hoger zal worden dan nu het geval is. Dit levert geen direct gevaar op voor de omgeving, al heeft het Waterschap boeren, campings en recreatieondernemers in de uiterwaarden van de Vecht wel gewaarschuwd alert te zijn. De gemalen draaien een tandje harder zodat het water naar kanalen en sloten wordt getransporteerd. Dat laatste heeft weer een positief effect op de lage grondwaterstand.

De collega’s van VechtdalLeeft TV verlieten huis en haard en filmden tussen de buien door het hoge water bij Ommen.

 

Turend over de zwellende Vecht (foto: Johan Bokma Fotografie)