Gerelateerde afbeelding

(bron: http://icymbangalore.org/)

 

DALFSEN – Wat leeft er onder de inwoners en welke speerpunten zouden zij de komende vier jaar verwezenlijkt willen zien door de plaatselijke politiek? Waar moeten de dames en heren politici mee aan de slag? Daar ging het donderdagavond over tijdens het evenement HanzUp, een idee van de gemeente Dalfsen als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De bijeenkomst vond plaats in ’t Witte Peerd in NIeuwleusen en had opvallend weinig mensen in beweging gebracht. Achteraf bekeken was het moment misschien niet gelukkig gekozen, zo tijdens de Oranjefeesten. Een gevalletje van ‘Met de kennis van nu’. Ferenc ten Damme, beleidsontwikkelaar van de eenheid Bestuurs- en Concernzaken van de provincie Overijssel, die de avond met enthousiasme had ingeleid, bekeek de magere opkomst vanuit optimistisch oogpunt. “U was gemotiveerd om te komen en bent wezenlijk geïnteresseerd in verandering. Laten we die gedachte vasthouden en elkaar stimuleren om dat proces verder op gang te brengen.” Voor de camera van Vechtdal Leeft TV voegde hij nog toe dat ‘deze avond wel naar meer smaakte, maar dat er nog veel te winnen viel’. Beoogd lijsttrekker Betsy Ramerman van het CDA was onder de indruk van de brainstormsessies waaraan vier teams deelnamen. Zij zag hier en daar duidelijke parallellen met het CDA-programma. “Dit speelt ons wel in de kaart.” De ideeën van het vierkoppige panel met daarin Betty Dijk uit Dalfsen, kregen de meeste bijval. Het viertal ziet graag dat de samenleving dichter bij elkaar komt door samenwerking, participatie dus. De gemeente kan daarvoor de handvatten geven. “Participatie kan niet vroeg genoeg beginnen. Je kunt dan denken aan basisschoolleerlingen die binnen de schooltijden enkele uren per week als vrijwilliger aan de slag gaan in een verzorgingshuis, een buurtkamer of ergens anders”, aldus Betty Dijk. Het interview met haar voor de camera van Vechtdal Leeft TV, vindt u een dezer dagen op deze pagina. Het is overigens niet zo dat de geopperde visies van de andere panels in het ronde archief verdwijnen. Integendeel, deze worden beslist meegenomen in het ‘manifest’ dat de plaatselijke politiek vanuit de bevolking krijgt aangereikt.

Tijdens HanzUp bepaalden de inwoners donderdagavond door het opsteken van hun hand (‘hands up’) met welke thema’s de gemeentelijke politiek zich de komende vier jaar moet gaan bezighouden. Vier teams van elk vier inwoners uit alle geledingen van de bevolking, hadden al het nodige voorwerk gedaan en presenteerden hun voorstellen en ideeën aan het publiek. Het ging over belangrijke thema’s als bijvoorbeeld duurzaamheid in de breedste zin van het woord, een autoluw centrum, particpatie en modern noaberschap. Dus niet niet over dat fietsenschuurtje van de buren waarvan de dakgoot over de erfgrens steekt. Daar zijn namelijk andere wegen voor. De teams bestonden uit ouderen, jongeren, ondernemers, zzp’ers en agrariërs. Gevoed door nieuwsgierigheid waren alle politieke partijen vertegenwoordigd, inclusief raadsgriffier Joost Leegwater en algemeen directeur en gemeentesecretaris Hans Berends van het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de overlegrondes van de vier teams legde deze laatste zijn oor goed te luisteren. Wat zijn gedachten daarbij waren, viel aan zijn stoïcijnse gezicht niet af te lezen.

Peter Vader (spreekstalmeester van voetbalclub PEC en stadsomroeper van Zwolle) leidde de bijeenkomst in goede banen. “Het is straks aan de politieke partijen hoe ze die ideeën gaan aanvliegen, maar als inwoner, als kiezer, kun je nu wel de vinger aan de pols houden. Dat is een echte win-winsituatie. De politieke partijen horen wat er echt onder mensen leeft. En de burgers kunnen op hun beurt zien of de politiek ook daadwerkelijk wat doet met de ideeën uit de samenleving.”

De spontane napraat met Anja en Erwin Visscher van het gelijkname pluimveebedrijf uit Dalfsen, Luco Nijkamp, fractievoorzitter van de ChristenUnie, alsmede VVD commissieleden Marinus van Riezen en Reint Warmelink en VVD fractievoorzitter Gerrit Jan Veldhuis, leverde bij allemaal veel stof tot nadenken op. “Ik ben echt getriggerd om op zoek te gaan naar ‘de antennes van de samenleving’, de mensen die vanuit hun expertise kunnen vertellen over wat er nu echt onder de bevolking leeft”, aldus Gerrit Jan Veldhuis. Hij voegde de daad bij het woord en typte de naam en het emailadres van een klankbordlid in spé in zijn smartphone.

 

Beeld en geluid: Vechtdal Leeft TV / Gezinus Stegeman