DALFSEN – Groen Gebogen en gemeente Dalfsen zijn het samen eens geworden dat de gemeente zelf zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf in Dalfsen plaatst. Onlangs stelde Groen Gebogen een aanzienlijke verbetering voor in het plan voor het zonnedak en daarvoor is de gemeente zeer erkentelijk. Tevens is afgesproken dat beide partijen meer met elkaar om de tafel zullen gaan en samen op zoek gaan naar geschikte daken in de kern Dalfsen, die dan door Groen Gebogen kunnen worden geëxploiteerd.

Het gesprek tussen beide partijen vond plaats na het aannemen van een motie in de raadsvergadering van afgelopen maandag. De heer Wiltvank van de PvdA diende, mede namens ChristenUnie, D66 en VVD, een motie in waarmee het college werd verzocht, in samenwerking met Groen Gebogen, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om het lokaal initiatief te betrekken bij de plannen voor de gemeentewerf. Groen Gebogen heeft in een kort onderzoek aangetoond hoe de plannen kunnen worden verbeterd en dat exploitatie door lokaal initiatief mogelijk is. Ook werd de conclusie getrokken dat het in dit stadium van het planproces beter is dat de gemeente dit project zelf realiseert.

Onderdeel van de renovatie van de gemeentewerf in Dalfsen is het aanbrengen van 231 zonnepanelen voor het eigen energieverbruik. Het dak biedt echter ruimte voor 465 extra zonnepanelen, waarmee het totale aantal panelen 696 stuks bedraagt. De energie uit de 465 extra panelen hebben een geschatte jaarlijkse opbrengst van 120 mWh aan duurzame energie. De extra opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnet tegen de dan geldende tarieven. De geschatte hoeveelheid duurzame stroom is voldoende voor circa dertig tot veertig huishoudens. Deze oplossing past binnen het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, want met de gemeentelijke ambitie ‘Energie in Balans’ behoort meer duurzame energieopwekking tot de doelstelling. Voor een gezond financieel rendement is SDE-subsidie noodzakelijk (Stimulering Duurzame Energieopwekking).