BINNENLAND – “De geluidsberekeningen voor Lelystad Airport kloppen”, zegt minister Van Nieuwenhuizen in een antwoord d vragen uit de Tweede Kamer. “Ze zijn berekend met de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden.” Dat meldt RTV Oost.

Dat de berekeningen niet overeenkomen met de geluidsmetingen tijdens de Belevingsvlucht van 30 mei, doet daar volgens de minister niets aan af. “De geluidsmetingen zijn, in tegenstelling tot de berekende gemiddelde piekwaarden, momentopnames. Aangezien het (voor de metingen -red.) slechts een enkele vlucht betreft en het meetplan niet was ingericht op een vergelijking met de berekende piekwaarden, kunnen daar geen conclusies aan verbonden worden.”

Toch zit het ook de minister niet lekker dat er een continu verschil van drie tot zeven decibel lijkt te zitten tussen de theoretische berekeningen en de feitelijke metingen.

Want ook de metingen die door Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zijn uitgevoerd rond Schiphol, laten zien dat metingen vaak hoger zijn dan berekeningen. Daarom wil de minister in de toekomst meer doen met geluidsmetingen, om zo de geluidsberekeningen te verbeteren.

“Niet alleen is er een groter aantal metingen nodig, ook moet het meetplan dusdanig worden ingericht dat het mogelijk is een vergelijking te maken met de berekeningen, zoals opgenomen in de MER over Lelystad Airport. De metingen rond de belevingsvlucht waren niet ingericht om geluidsberekeningen te toetsen.” De afwijkingen tussen metingen en berekeningen zouden binnen de bandbreedte vallen.

Van Nieuwenhuizen zei eerder al dat het verschil tussen metingen en berekeningen haar niet verbaast. Maar coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, 50Plus en PvdD namen daar geen genoegen mee.

Die fracties denken dat er in de berekeningen sprake is van een systematische afwijking, van drie tot zes decibel. En dat met de wetenschap dat iedere drie decibel is een verdubbeling van het geluid is. Volgens de oppositie past een verdubbeling van geluid niet binnen een acceptabele bandbreedte.

De minister vindt dat er pas conclusies kunnen worden getrokken als er een jaar lang onder verschillende omstandigheden en bij verschillende type vliegtuigen wordt gemeten.