OVERIJSSEL – De gemeenteraad van Zwolle komt actiegroep HoogOverijssel financieel niet tegemoet. De oppositiepartijen SP, Swollwacht en GroenLinks hadden gevraagd om het comite tegemoet te komen met 10.000 euro om een rechtszaak voor te bereiden, maar hun voorstel ving bot.

Een meerderheid van de raad vreest voor belangenverstrengeling en stemde tegen het voorstel. Al eerder wees het Zwolse college van burgemeester en wethouders het geldverzoek van HoogOverijssel af. SP, Swollwacht en GroenLinks vinden dat de provinciehoofdstad zich niet voldoende verzet tegen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. Zoals de zaken er nu voorstaan bulderen de vliegtuigen vanaf 1 april 2019 op een hoogte van slechts 900 meter over Zwolle heen.

HoogOverijssel heeft gesprekken met de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Mochten die tot niets leiden, dan wil de actiegroep de gang naar de rechter maken.