Het kan nog alle kanten op en de opties liggen open. Een van de opties is om de weg (gezien vanuit Dalfsen) aan te leggen bij Ankum en de Vossersteeg vanwaaruit de route doorgaat richting de Broekhuizen. Vervolgens gaat het dan via de bestaande Zuidelijke Parallelweg naar Zwolle. Dit is de korte route naar de Overijsselse hoofdstad. Deze parallelweg wordt dan afgesloten voor het overige verkeer, terwijl de huidige Hessenweg na aanleg van de nieuwe weg wordt ingericht voor langzaam verkeer. De Noordelijke Parallelweg verdwijnt en bij het spoor komt een dubbele tunnel, een voor fietsers en een voor landbouwverkeer.

De tweede mogelijke route gaat via de stuw over de Vecht, via de Zuidelijke Vechtdijk en het Verlaat naar Zwolle. Naar het zich laat aanzien wordt het laatste deel van het Verlaatl volgend jaar aangelegd. De Zuidelijke Vechtdijk staat op de nominatie om te worden verhoogd en er wordt gekeken of het fietspad in de plannen kan worden meegenomen.