BINNENLAND – Ten opzichte van vorig jaar is het aantal natuurbranden dit jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van de 25 brandweerregio’s door de NOS. In juni en juli woedden er 2811 natuurbranden door de droogte, het jaar ervoor werden in dezelfde periode 1213 branden in onder meer bossen, duinen en heides geteld. Dat varieerde van beginnende brandjes tot zeer grote natuurbranden.

In deze lange periode van hitte en droogte zijn extra maatregelen genomen, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. “Zo wisselden brandweercollega’s elkaar vaker af dan onder normale omstandigheden en werd extra drinken en eten aangevoerd.” Ook hebben sommige brandweerlieden buiten hun regio hulp geboden. Daarnaast is in juli en augustus, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, gevlogen met surveillancevliegtuigen en was er extra controle door politie en boswachters. De afgelopen jaren zijn er bovendien op verschillende locaties in de natuur waterputten geslagen om in tijden van nood snel aan water te kunnen komen.

“Onze situatie is – mede door de inrichting van de natuurgebieden in ons land en de preventieve maatregelen – niet te vergelijken met de Zuid-Europese landen en Amerika”, zegt Wevers. Die landen kampen veelvuldig met vaak moeilijk beheersbare, grootschalige bosbranden.

ls een natuurbrand fors uitbreidt, kan de brandweer een beroep doen op defensie om militaire blushelikopters in te zetten om het bluswerk te ondersteunen. Dit jaar is daar voor het eerst sinds 2014 gebruik van gemaakt. De legerhelikopters werden deze zomer zeven maal ingezet. Ook werden zes keer drones gebruikt op plaatsen waar de brandweer moeilijk bij kan komen om de situatie te beoordelen.

De droogte in Nederland is overigens voorlopig nog niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat moet het nog twee tot drie maanden typisch Nederlands weer zijn, voordat het watertekort is aangevuld.