Thermische beelden van dronemeting bij Herxen (foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

 

OVERIJSSEL – Zwakke plekken in dijken kunnen worden opgespoord met thermische beelden, gemaakt door een drone. Dat blijkt uit een proef van het Waterschap Drents Overijsselse Delta tijdens de hoogwaterperiode bij de IJsseldijken in Olst en Herxen.

De thermische beelden laten feilloos zien waar de zogenoemde wellen zitten. Dit zijn lekkages aan de voet van de dijk. Doordat het zand uit de dijk wegspoelt wordt het dijklichaam instabiel met alle gevolgen van dien. Omdat het water uit een wel warmer is dan het water in de sloot, registreert de warmtecamera deze plekken zeer nauwkeurig. Dergelijke camera’s worden ook gebruikt voor en na het isoleren van huizen en bedrijfspanden.

De drone kan op locaties komen die per voet moeilijk bereikbaar zijn en geeft een actueel beeld van de staat van de dijk. Daardoor kan snel worden gehandeld.

Overigens wist het waterschap van het bestaan van de wellen bij Olst en Herxen. Ter controle zijn daarom tevens dronebeelden gemaakt op plekken waar zich geen wellen bevinden.

 

De drones zullen de mens niet snel verdringen. De speurende ogen van de dijkwachters kijken net even anders tegen de dingen aan. De collega’s van VechtdalLeeft TV gingen op pad met enkele dijkwachters.