DALFSEN – Om een beter beeld te krijgen van drank en drugsgerelateerde problemen onder de Dalfser jeugd van 20 tot en met 24 jaar, gaat de gemeente een beroep doen op het burgerpanel dat momenteel ruim 2000 mensen telt.

De omvang van de problematiek is onvoldoende in beeld bij de lokale politiek, maar de verhalen die het gemeentehuis bereiken zijn ronduit zorgelijk te noemen. Achter veel voordeuren speelt heel veel op dit gebied, maar de angst om ermee naar buiten te komen blijkt groot. Schaamte en niet weten hoe te handelen, spelen zeker een rol.

“Er is veel leed. We krijgen zorgelijke signalen en daar kunnen we niet aan voorbij gaan”, aldus burgemeester Han Noten.

Absoluut dieptepunt in de categorie drank- en drugsgebruikers was een 12-jarige Dalfsenaar die wegens overmatig gebruik moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

De praktijk wijst uit dat het drugsgebruik en de handel daarin onrustbarende vormen aanneemt en dat er preventieve maatregelen moeten worden genomen. Om enigszins zicht te krijgen op de omvang van de problematiek wordt de hulp ingeschakeld van het burgerpanel. Zij krijgen binnenkort digitaal of per post een enquêteformulier toegestuurd. Ook gezinnen die worstelen met deze problematiek en bekend zijn bij de gemeente Dalfsen, krijgen deze

enquête in de bus.

Wie in zijn of haar directe omgeving drank- en/of drugsproblemen bij jongeren vermoed, kan dit laten weten aan de gemeente.

Burgemeester Han Noten: “Wij willen die gezinnen graag bijstaan en voorkomen dat een en ander uit de hand loopt.”.