VILSTEREN – Hun eerste politieke meet & greet van Maurits Von Martels (CDA) en Malik Azmani (VVD) met inwoners van het Vechtdal in De Klomp in Vilsteren was in september en die werd druk bezocht. Dat beeld was zaterdagochtend niet veel anders. Het was een komen en gaan van inwoners uit Dalfsen en Ommen die het hart op de tong hadden en in alle vrijheid hun zegje konden doen.

De heer Heerdink uit Ommen bijvoorbeeld. De zestiger bewoont een boerderij in het buitengebied op twee hectare grond, arme grond om precies te zijn. Daarop is het slecht boeren. Gaandeweg ontstond het idee om een groot deel terug te geven aan de natuur. Dat deze nobele gedachte tevens een bescheiden subsidie zou opleveren was mooi meegenomen, al was dat niet het hoofddoel. Toen hij begin dit jaar eens informeerde hoe het ervoor stond, werd hem verteld dat de overheid een andere keuze had gemaakt. Relatief rijke grond bleek te zijn opgeofferd in plaats van de ‘vale’ grond in het deel van Ommen waar hij al z’n hele leven woont. Hoe kun je, gezien vanuit het oogpunt van voedselvoorziening, goede landbouwgrond opofferen in plaats van arme grond. Hij werd gehoord en het moet heel raar lopen als hij hier te zijner tijd geen antwoord op krijgt. De twee politici zorgen dat de vraag van de Ommenaar bij de juiste man of vrouw terecht komt en dat antwoord komt er, linksom of rechtsom.

Ook Ben Schrijver van actiecomité HoogOverijssel had de gelegenheid aangegrepen even te komen buurten. “Dat scheelt een hoop reistijd”, grapte hij, doelend op het feit dat zijn reisbestemming normaal gesproken Den Haag is. Hij wees Von Martels en Azmani op de brief van stichting Red de Veluwe die ervoor pleit dat Defensie afziet van het regelen van het vliegverkeer rond Lelystad Airport (zie ook de nieuwpagina red.).

Door meets & greets te houden met de inwoners van het Vechtdal willen Tweede Kamerleden Maurits Von Martels en Malik Azmani een eind maken aan de diepgewortelde gedachte dat de landelijke politiek een ver-van-mijn-bed-show is. Ruim zeven maanden terug, daags na de Tweede Kamerverkiezingen, gingen de Vechtdalpolitici al een coalitie aan en ze weten elkaar goed te vinden. “Er zijn vandaag geen vragen gesteld over het regeerakkoord. Kennelijk betekent dit dat het een goed akkoord is”, aldus Maurits Von Martels die volgende week, evenals zijn collega Azmani, volop aan de bak moet. Dan begint het echte werk. De agenda begint al aardig gevuld te raken

Bij de eerste meet & greet in september kwam een bonte verzameling onderwerpen voorbij, variërend van recratieparken versus woningnood, het woningaanbod voor jongeren in de kleine kernen, de vliegroutes, de fosfaatrechten waar boeren mee te maken hebben en de fipronil-affaire die bij sommige pluimveelhouders in Overijssel niet zelden desastreuze sporen nalaat.

“We hebben allebei zo onze eigen expertise. Wat dat betreft vullen we elkaar goed aan”, aldus Malik Azmani. “Mochten we op bepaalde vragen niet direct het antwoord weten, dan weten we de weg in Den Haag en kunnen het snel bij de juiste man of vrouw neerleggen.” Dat ‘de coalitie’ het niet voor niets doen blijkt wel uit de opkomst. Dat ze ruim een half uur uitliepen werd dan ook allerminst als een probleem ervaren, integendeel. De eerstvolgende meet & greet is in december.