DALFSEN – Het moet maar eens afgelopen zijn met die dichte deuren en beperkte openingstijden in de gemeente Dalfsen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de PvdA-fractie dat zaterdag verscheen.
De partij wil investeren om de toegang tot basisvoorzieningen zoals het gemeentehuis en de gemeentelijke informatiepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld, maar ook de consultatiebureaus, bibliotheken en zwembaden te verbeteren door de openingstijden te verruimen.

Lijsttrekker Leander Broere: “Het is heel vreemd dat mensen in Dalfsen soms vrij moeten nemen om in gesprek te kunnen gaan met de gemeente. Wij vinden dat dit soort voorzieningen veel gemakkelijker toegankelijk moeten zijn voor iedereen, zo dichtbij als mogelijk. Als inwoner van de gemeente Dalfsen wil je zeker zijn dat de gemeente er voor jou is.”

Een ander speerpunt is woningbouw. De PvdA wil meer ruimte voor starters en wil korte metten maken met de wachtlijst voor sociale huurwoningen. “Hiervoor moeten we als gemeente een flinke inhaalslag plegen. Iedereen in Dalfsen heeft recht op een fijne betaalbare woning”, aldus Broere. 
“Dalfsen is een hele mooie gemeente en heeft over het algemeen haar zaakjes goed op orde, maar we moeten wel vooruit blijven kijken.” Als voorbeeld noemt hij de verkeersveiligheid op de rondweg in Dalfsen, de fietsverbindingen met Zwolle, Ommen en tussen de kernen, de ontwikkelingen rondom het openbaar vervoer in met name de kleinere kernen en de ontwikkelingen rondom duurzaamheid allemaal onderwerpen.

De PvdA-fractie wil die onderwerpen graag samen met de inwoners op- en aanpakken. “Niet inwoners achteraf confronteren met plannen maar samen werken aan oplossingen. Niet afwachten, maar aanpakken”, zo besluit Broere. 


In het verkiezingsprogramma richt de partij zich verder op onder meer het armoedebeleid en de aanpak van schuldenproblematiek, de ontwikkelingen in de zorg en wordt er extra aandacht gevraagd voor de bescherming van het karakteristieke Dalfser landschap.