LELYSTAD – De achterban van HoogOverijssel, Red de Veluwe, Laagvliegroutes Nee uit Friesland en Nee Tegen Laagvliegroutes Over Ede heeft zaterdagaochtend bij Lelystad Airport gedemonstreerd tegen de laagvliegroutes van en naar de Flevolandse luchthaven. Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, nam het voortouw. Aan de demonstratie deden honderden mensen mee, waaronder omwonenden van andere regionale vliegvelden en Schiphol. De betoging was een initiatief van actiegroepen uit Overijssel, Gelderland en Friesland en heeft de sympathie van onder meer de SP, PvdA en Partij voor de Dieren. Rode draad was wel de eis dat de milieueffectrapportage overnieuw moet worden gedaan en dat de routes omhoog moeten. De demonstranten uitten hun ongenoegen bepaald niet ongezien, aangezien vandaag in museum Aviodrome een informatie-markt wordt gehouden over de groei(spurt) van Lelystad Airport.

 

Oud staatssecretaris Sharon Dijksma liet indertijd onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van de uitbreiding. Dankzij de inspanningen van de deskundigen van HoogOverijssel kwam aan het licht dat daarbij rekenfouten zijn gemaakt.

Lelystad Airport roept veel negativiteit op omdat de geplande vliegroutes veel geluidsoverlast zouden veroorzaken. Eén van de actiegroepen die zaterdagochtend demonstreerde was Actiegroep Laagvliegroutes NEE.  Namens de groep vertelde Leonhard Beijderwellen niet te willen participeren in het burgercomité omdat het ministerie voorwaarden stelt waaraan de actiegroep niet aan wil voldoen. “Zo moeten wij akkoord gaan met het vernieuwde vliegveld en dat doen we niet.”