OVERIJSSEL/DALFSEN – In Overijssel is weinig belangstelling voor het voorstel van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om gemeenten in de toekomst zelf te laten bepalen of ze binnen hun gemeentegrenzen een algeheel vuurwerkverbod willen invoeren. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Oost.

Op dit moment mogen gemeenten enkel nog bepaalde zones binnen een gemeente vuurwerkverkoop maken.

“Het lijkt ons een prima voorstel, maar gekeken naar het aantal incidenten kennen wij relatief weinig overlast. De kans dat wij hier gebruik van gaan maken is daarom niet waarschijnlijk”, zegt Mathilde Korterink namens de gemeente Dalfsen.

Burgemeester Annelies van der Kolk van Twenterand is voorstander van landelijk verbod op knalvuurwerk, maar ziet zeen lokaal verbod niet zitten.

“Met gemeentelijke verboden krijg je de gekke situatie dat er aan de ene kant van de gemeentegrens wel vuurwerk afgestoken mag worden en aan de andere kant niet. Met het oog op duidelijkheid naar inwoners en slagvaardige handhaving is lokale regulering geen werkbare optie.”

Ook Bort Koelewijn van Kampen voorziet problemen met de handhaving van lokale vuurwerkverboden. “Als ik een verbod invoer en mensen kunnen over de grens wel vuurwerk kopen, heeft dat weinig zin. Dat is moeilijk te handhaven.”

Koelewijn juicht de discussie die door dit voorstel ontstaat wel toe. “Ik heb jaarlijks tienduizenden euro’s schade door vuurwerk, zowel aan gemeentelijke bezittingen als aan persoonlijke bezittingen.” De aanpak van illegaal vuurwerk heeft voor Koelewijn meer prioriteit.

Andere gemeenten, waaronder Dalfsen en Deventer, geven aan het een goed plan te vinden, maar er geen gebruik van te zullen maken.

Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer hierover: “Wij denken dat een ruime meerderheid van de bevolking hier niet op zit te wachten.” Volgens Stuurman is er alleen rond het Vogeleiland en de Ulebelt behoefte aan een vuurwerkvrije zone.

De gemeente Wierden zegt niet van de mogelijkheid gebruik te zullen maken omdat de jarenlange traditie van carbidschieten dan ook verdwijnt. “Handhaving van het verbod lijkt makkelijk, maar is zeer arbeidsintensief. Overtreders zullen hierop anticiperen”, zegt adviseur Martin Boswinkel. Wierden maakt zich meer zorgen om illegaal vuurwerk uit het buitenland en de ongelijkheid tussen gemeenten bij deze regeling.

Hardenberg focust zich op de risico’s van carbidschieten, maar verwacht niet dat het voorstel van minister Grapperhaus daarbij kan helpen. “Vuurwerkoverlast speelt binnen de gemeente Hardenberg in mindere mate. Vanuit de lokale politiek vormt vuurwerkoverlast hier vooralsnog geen issue.”

Zwolle wil nog niet reageren op het voorstel voordat het verder is uitgewerkt. Enschede en Losser voeren eerst overleg over het voorstel met andere gemeenten. In Olst-Wijhe komt het thema pas in het najaar weer op de agenda.