VECHTDAL – De geschiedenis van D66 Vechtdal gaat terug naar 12 december 2012. Nadat de afdeling in Ommen meer dan dertig jaar actief had deelgenomen in de gemeenteraad viel ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 het besluit dat er ook in de gemeenten Dalfsen en Hardenberg een kieslijst moest komen. Dat pakte goed uit. Dalfsen behaalde 1 zetel, Ommen en Hardenberg allebei 2. 

Dankzij de samenwerking konden bestuurlijke taken gemakkelijker worden ingevuld. De verkiezingsprogramma’s worden gezamenlijk voorbereid en er worden thema-avonden belegd en campagnes gevoerd. Zo is er een Duurzaamheidsprijs ingesteld die jaarlijks wordt uitgereikt aan een bedrijf of organisatie in het Vechtdal. In samenwerking met LTO werd een informatiebijeenkomst gehouden over duurzame landbouw in het Vechtdal en met provinciale politici werd gesproken over het openbaar vervoer in het Vechtdal.

Inmiddels ziet D66 dat andere landelijke partijen zoals de VVD en PvdA eveneens de samenwerking aangaan met andere afdelingen binnen de regio. Dat verschijnsel doet zich trouwens op veel meer fronten voor. Zorginstellingen beslaan het hele gebied, woningcorporaties werken steeds nauwer samen, de regionale Rabobank heet ‘Vaart en Vechtstreek’ en gemeenten werken samen met private of publieke organisaties. In vijf jaar tijd heeft D66 Vechtdal haar stempel weten te drukken op de eigen identiteit van gemeenten en hotspots binnen het Vechtdal. Het zweefvliegveld Lemelerveld bijvoorbeeld, de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport of het plaatsen van windmolens. Maar zaken als verbetering N340, toerisme en landbouw raken de hele regio en vragen om eensgezinde standpunten in het hele Vechtdal.

De komende jaren maakt www.vechtdal.d66.nl zich sterk om deze positieve punten verder te ontwikkelen en uit te dragen.