DALFSEN – Omdat voorzitter Herman Kleine Koerkamp maandagavond tijdens de commissievergadering snelheid wilde maken op het agendapunt Kadernota armoede en schuldhulpverlening, werd de inbreng van Leander Broere (PvdA) in de kiem gesmoord. Die wilde slechts zijn vraag inleiden, maar Kleine Koerkamp kende geen pardon en snoerde hem de mond. Toen de voorzitter hem vervolgens tijdens de beeldvormende ronde om een reactie vroeg, antwoordde Leander Broere kortaf te zullen readeren tijdens de raadsvergadering van maandag 18 juni.

Tot een verhelderend gesprek tussen de twee politici kwam het na afloop niet. Tot teleurstelling van de PvdA-er was Herman Kleine Koerkamp gevlogen.